Bandung

SUSUNAN PENGURUS PIISEI CABANG BANDUNG

Written by admin.piisei May 4, 2019 0 comment

PERIODE : 2018 – 2021

(No. SK-05/PP-PIISEI/X/2018)

PEMBINA

Ketua ISEI Cabang Bandung

PENASEHAT

Ny. Suriwati Amin Lukri

Ny. Rochana Soerakoesoemah

Ny. Yeti Yunirman

Ny. Vitawanti Effendi

KETUA

Ny. Mieke Susiana Harry

WAKIL KETUA

Ny. Tati Mintoso

SEKRETARIS

Ny. Sri Hazainsyah

WAKIL SEKRETARIS

Ny. Meity Rudi

BENDAHARA

Ny. Ina Sutisna

WAKIL BENDAHARA

Ny. Tetty Edi

SEKSI-SEKSI :

SEKSI ORGANISASI

Ny. Emah Sulaeman

Ny. Syofni Aminuddin

Ny. Yati Atjep

Ny. Tini Boy

SEKSI PENDIDIKAN

Ny. Yetty Nanang Ma’soem

Ny. Nenny Rahmat

Ny. Nana Garnis

SEKSI KESEJAHTERAAN

Ny. Tience Suparman

Ny. Euis Romli

Ny. Koy Okke

Ny. Titin Herman

SEKSI PUBLIKASI

Ny. Maya Kodrat

Ny. Endang Paminto Adjie

Ny. Herly Iwang Rahayu

SEKSI USAHA

Ny. Ida Nugroho

Ny. Ben Sutarja

Ny. Susana Thomas

Ny. Itje Rubaya

Leave a Reply

Your email address will not be published.